Cần Giúp Đỡ?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn có những câu hỏi về Capernaum. Làm ơn điền mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ chuyển những thắc mắc đó đến đúng người phụ trách.

Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể trong giờ làm việc (8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều, CST, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu),bằng tiếng Anh, nhưng sẽ cố gắng giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt khi có thể.

Sau giờ làm việc, những thắc mắc sẽ được trả lời ngày hôm sau.

Tất cả các trường có "**" phải được điền để tiếp tục.


Khu vực**:


Phòng ban**: