Cách Thức Tìm Kiếm Dịa Chỉ Người Phối Ngẫu Cũ

Tìm Kiếm Người Bị Đơn 

Giáo luật nghiêm ngặt đòi buộc Văn Phòng Tòa Án phải thông báo (bằng thơ bảo đảm hay thơ thường) cho Người Bị Đơn (người phối ngẫu cũ của quý vị) là tiến trình vô hiệu hôn nhân này đang được tiến hành. Sự việc không thông báo cho người phối ngẫu cũ của quý vị, có thể đưa đến hậu qủa là toàn thể tiến trình bị tuyên bố là không có giá trị. Thông thường, qua Internet, quý vị có thể tìm ra địa chỉ của một người nào đó. Nếu đã tận dụng tất cả những phương cách để tìm địa chỉ của người phối ngẫu cũ (mà không mang lại kết qủa), Tòa Án có thể liên lạc với người phối ngẫu cũ của quý vị qua trung gian một người khác trong gia đình như cha mẹ hay anh chị em của người ấy. Tuy nhiên việc tìm kiếm người phối ngẫu cũ qua địa chỉ trung gian như vậy có thể gây thêm sự đình trệ, vì cần phải thêm thời gian để xác định là người phối ngẫu cũ đã thực sự nhận được văn thư thông báo hay không. Nếu phải dùng địa chỉ của một người trung gian, quý vị phải xác định rõ ràng là địa chỉ được tạm dùng đó là của ai. Nếu sau khi đã dùng hết mọi phương cách như đã liệt kê trong văn kiện này, và quý vị vẫn cần đến sự giúp đỡ của Tòa Án, xin xem phần phía dưới: “Sự Giúp Đỡ của Tòa Án Tổng Giáo Phận.” Quý vị không nên tự ý thuê một người điều tra riêng hay trả tiền cho một dịch vụ để tìm kiếm người phối ngẫu cũ mà không hỏi ý kiến trước với Tòa Án.

Những Điều Tự Vấn Giúp Quý Vị Tìm Kiếm Người Phối Ngẫu cũ

Để Giúp Quý Vị tìm kiếm người phối ngẫu cũ, hãy trả lời các câu hỏi này:

(Xem Thêm Cách Tìm Người Phối Ngẫu cũ Trên Websites ở phần dưới.)

  1. Có phải vì những hành vi hay lối sống của người phối ngẫu cũ làm cho quý vị nghĩ rằng họ đã qua đời, cho nên đã không tìm thấy họ? Cho biết tất cả phương cách mà quý vị đã cố gắng tìm kiếm.
  2. Nếu có những người bạn chung của quý vị và người phối ngẫu cũ, hoặc họ hàng thông gia, hay người thân của người phối ngẫu cũ mà quý vị vẫn liên lạc, hãy thăm dò xem họ có biết địa chỉ của người phối ngẫu cũ không. Liệt kê danh tánh, địa chỉ, số điện thoại của những người mà quý vị đã liên lạc, và cũng cho biết quan hệ giữa họ với người phối ngẫu cũ cũng như những điều mà họ đã nói với quý vị.
  3. Liệt kê theo thứ tự thời gian địa chỉ mà người phối ngẫu cũ đã cư ngụ, khởi đầu từ nơi chào đời của họ cho đến nơi cư ngụ cuối cùng mà quý vị được biết. Cho biết mọi chi tiết mà quý vị có thể có: Tên đường phố, thành phố, tiểu bang, v.v…
  4. Cung cấp đầy đủ danh tánh cha mẹ của người phối ngẫu cũ, kể cả danh tánh trước khi lập gia đình cũng như danh tánh hiện tại của người mẹ. Liệt kê theo thứ tự thời gian địa chỉ của cha mẹ người phối ngẫu cũ: khởi đầu từ nơi chào đời của họ đến nơi cư ngụ cuối cùng. Cho biết chi tiết mà quý vị có thể có: Tên đường phố, thành phố, tiểu bang, v.v… Ghi lại những gì mà quý vị đã cố gắng thực hiện trong việc liên lạc với những người này.