Vietnamese Catholics

Vietnamese Catholics: 36,000


Vicar for Vietnamese Catholics:

Rev. (John Vianney) Thu Ngoc Nguyen, J.C.L.
Christ, the Incarnate Word Church
8503 S. Kirkwood Rd.
Houston, TX 77099
281-495-8133

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ, J.C.L.
 - Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
 - Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
    281-495-8133

 

Galveston-Houston Vietnamese Catholic Community Website:

http://www.cgvnhouston.org/

 

Vietnamese Parishes and Communities

     

Christ the Incarnate Word

Pastor: Rev. (John Vianney) Thu Ngoc Nguyen
Parochial Vicar: Rev. Joseph Tien Phuong Bui
Deacon Peter Cuong Duc Nguyen
Deacon Vincent Phuc Hong Doan
Deacon Joseph Maria Hung Harry Pham
Deacon John the Baptist Dung Anh Hoang

Daily Mass: 7:00 AM (M-Sat)
                         7:30 PM (W-F)
Saturday: 6:00 PM 
Sunday: 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:30 PM, 7:00 PM

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Chánh Xứ: Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Phó Xứ: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Pt. Phêrô Nguyễn Đức Cường
Pt. Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Pt. Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Pt. Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng

Thánh Lễ Ngày Thường:
7:00 AM (Thứ Hai – Thứ Bảy)
7:30 PM (Thứ Tư – Thứ Sáu)
Thứ Bảy: 6:00 PM
Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00AM, 2:30 PM; 7:00 PM

     
Our Lady of Lavang 

Pastor: Rev. Thomas Thien An Tran, OP Parochial Vicar: Rev. Dominic Huy The Trinh, OP
Parochial Vicar: Rev. Peter Khanh Pham, OP Deacon Michael Khanh Kim Nguyen

Daily Mass: 8:30 A.M., 6:00 P.M. 
Saturday: 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:15, 11:00 A.M.,
                 6:00 P.M.

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 

Chánh Xứ: Lm. Tôma Trần Thiên Ân, OP Phó Xứ: Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP Phó Xứ: Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

Thánh Lễ Ngày Thường: 8:30 AM, 6:00 PM
Thứ Bảy: 6:00 PM
Chúa Nhật: 7:30 AM; 9:15 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
     

Our Lady of Lourdes

Pastor: Rev. Anthony Tien Minh Dinh, OP
Parochial Vicar: Joseph Mary Nhan Cao Do, OP
Deacon Joseph Chuong Nguyen Do
Deacon JB Andy Dao
Deacon Vincent Ly T. Nguyen

Daily Mass: 9:00 AM, 6:30 PM
Saturday: 6:00 PM
Sunday: 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:15 PM, 6:00 PM.

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Chánh Xứ: Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, OP
Phó Xứ: Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP
Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương
Pt. Gioan Baotixita Đào Andy
Pt. Vincentê Nguyễn T. Lý

Thánh Lễ Ngày Thường: 9:00 AM, 6:30 PM
Thứ Bảy: 6:00 PM
Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM;
1:15 PM; 6:00 PM

     
Vietnamese Martyrs Church

Pastor: Rev. Joseph Thanh Vu
Parochial Vicar: Rev. Giovanni Hung Manh Nguyen
Deacon Joseph Pham Nguyen
Deacon Jospeh Ro Van Le

Daily Mass: 6:30 A.M., 6:30 P.M.
Saturday: 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:00, 11:00 A.M., 6:00 P.M

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Chánh Xứ: Lm. Giuse Vũ Thành
Phó Xứ: Lm. Giovanni Nguyễn Mạnh Hùng
Pt. Giuse Nguyễn Phẩm
Pt. Giuse Lê Văn Rõ

Thánh Lễ Ngày Thường: 6:30 AM, 6:30 PM
Thứ Bảy: 6:00 PM
Chúa Nhật: 7:30; 9:00; 11:00 AM, 6:00 PM

     
The Sacred Heart Community

Chaplain: Rev. Alphonso Nhan Dat Tran

Saturday: 7:00 P.M. 
Sunday: 1:00 P.M.

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

Quản Nhiệm: Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

Thứ Bảy: 7:00 PM
Chúa Nhật: 1:00 PM

     

The Holy Rosary Community

Chaplain: Rev. Anthony Hung Ngoc Tran OP.

Sunday: 3:15 P.M. & 6:30 P.M

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

Quản Nhiệm: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP.

Chúa Nhật: 3:15 PM & 6:30 PM

     
The Community of St. Christopher

Rev. Joseph Thu Le

Sunday: 4:30 P.M.
CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

Lm. Giuse Lê Thu

Chúa Nhật:4:30
     
The Community of St. Justin Martyr

Chaplain: Rev. Peter Thang Huu Nguyen
Deacon Joseph Nhat Van Tran

Sunday: 12:00 P.M.

CĐ. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

Quản Nhiệm: Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Chúa Nhật:12:00
     
The Fatima Community

Chaplain: Rev. Dominic Huy The Trinh, OP

First Friday 7:00 P.M. 
Sunday: 9:00 A.M.
CỘNG ĐOÀN FATIMA

Quản Nhiệm: Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP

Chúa Nhật: 9:00