NGUYEN: Gratefulness is the secret to joy — the best vehicle for evangelization

November 12, 2019

Joy. It is a choice.

Are you happy with who you are, who you are with and what you are currently possessing?

Have you experienced happiness or joy lately?

Happiness and joy are both delightful experiences, yet there’s a fine line of difference. Happiness is brought by good circumstances, while joy is present regardless of circumstances.

According to Peter Kreeft, “Joy is more than happiness, just as happiness is more than pleasure. Pleasure is in the body. Happiness is in the mind and feelings. Joy is deep in the heart, the spirit, the center of the self... more deeply, everyone wants happiness. Most deeply, everyone wants joy.”

As human beings, we seek to find joy in our lives; every human act is motivated by joy. We gradually seek out that which brings us deep joy. This reality is made visible in our daily lives: college students are constantly switching their majors; professional people are frequently changing their careers, simply because they don’t find joy in what they are doing.

Truly, joy is attractive; it is the kind of happiness that does not depend on an individual’s life moment. Joy is not only the fruit of the Holy Spirit (Galatians 5:22), which was given to us, but also a choice.

As stated by David Stindl-Rast, an American Benedictine monk: “The root of joy is gratefulness… It is not joy that makes us grateful; it is gratitude that makes us joyful.” Choosing contentment and gratefulness in everything is the right path to joy.

Living in this fast-paced society, we barely have time to reflect on our day. And this keeps us from being joyful. Indeed, we have more than what we think we have, but we often feel that we are still lacking. No wonder why we lack experiencing joy.

As Thanksgiving is fast approaching, it suggests to us a spirit of gratitude. Let us cultivate a good habit of being grateful in all circumstances, first to God, then to others. When we do so, joy will arrive at our door.

Joy is not only a great concern for our spiritual well-being but also a must-to-have element for evangelization, for “joy is a net of love by which you catch souls” (Mother Teresa).

Deep joy that flows from within us is absolutely contagious.

By nature of our Baptism, we all are called to evangelize God’s Good News — the joyful message of love — to everyone who we encounter in our daily lives. Therefore, choosing gratefulness in all situations is the best vehicle for evangelization. 

Sister Maria Goretti T. Nguyen, OP, is an associate director with the Archdiocesan Office of Evangelization and Catechesis.


 

Sống tâm tình biết ơn là bí quyết của niềm vui – đây chính là phương thế tốt nhất cho việc loan báo Tin Mừng

Niềm vui. Đó là kết quả của một sư chọn lựa.

Bạn hãy tự hỏi chính mình: tôi có hạnh phúc với chính mình, với người hoặc những người tôi đang chung sống với, và với những gì tôi đang sở hữu không? Thời gian gần đây tôi có cảm nghiệm sự hạnh phúc hoặc niềm vui không? Thật sự, hạnh phúc và niềm vui cả hai đều mang lại cho ta niềm thú vị trong cuộc sống; tuy nhiên, giữa hạnh phúc và niềm vui thì có một sự khác biệt nhỏ, nhưng rất đáng kể. Hạnh phúc và niềm vui, cả hai cảm nghiệm đều làm ta cho vui, nhưng xét cho đúng thì hạnh phúc lệ thuộc vào hoàn cảnh, trong khi đó niềm vui thì không. Ta cần hiểu đúng nghĩa của “hạnh phúc” và “niềm vui.” Hạnh phúc là khi mọi việc xảy ra cách tốt đẹp như ta mong muốn. Dù vậy, hai cụm từ này hay bị dùng lẫn lộn nhau.

Ông Peter Kreeft, một nhà triết học và thần học gia công giáo, nói: “Niềm vui thì hơn hạnh phúc, giống như hạnh phúc hơn thú vui. Thú vui nằm ở xác thịt. Hạnh phúc thì ở trong tư tưởng và cảm giác. Còn niềm vui thì ở sâu thẳm trong trái tim, trong tinh thần, là trung tâm của một con người… một cách sâu sắc, ai cũng tìm hạnh phúc. Nhưng một cách sâu sắc nhất, thì ai ai cũng đi tìm niềm vui.”

Là con người, khi tra tay vào bất cứ việc gì ta luôn nhắm đến là liệu nó có mang lại cho ta niềm vui hay không? Ta luôn tìm đến những gì sẽ đem lại cho ta niềm vui sâu thẳm. Điều này rất hiển nhiên trong cuộc sống hằng ngày: có biết bao sinh viên đại học thay đổ ngành học như chong chóng; và cũng có biết bao chuyên nghiệp gia thay đổi nghề nghiệp thường xuyên, đơn giản là vì họ không tìm thấy niềm vui trong những gì họ đang làm.

Thật sự mà nói, niềm vui thì hấp dẫn; nó là một loại hạnh phúc mà không bị tùy thuộc vào hoàn cảnh. Niềm vui không chỉ là một trong những hoa quả của Chúa Thánh Thần (Galata 5:22), mà còn là một sự chọn lựa của mỗi người. Một thầy dòng Biển Đức người Mỹ, David Stindl-Rast, có nói: “Nguyên do phát xuất niềm vui là lòng biết ơn…Không phải niềm vui làm ta biết ơn, nhưng chính là lòng biết ơn làm cho ta sống vui.” Khi ta chọn sống an vui trong số phận và chọn sống với tâm tình biết ơn trong mọi hoàn cảnh, là ta đang chọn cho mình một con đường đúng, con đường đưa đến niềm vui.

Sống trong một xã hội mà cái gì cũng nhanh, lúc nào cũng chạy, làm ta không có thời giờ để nhìn lại ngày sống của mình. Chính điều này làm ta đánh mất niềm vui. Thật ra, chúng ta có rất nhiều, nhưng lại luôn cảm thấy mình còn thiếu thốn. Vì thế, chúng ta không cảm nghiệm được niềm vui.

Lễ Tạ Ơn đang đến gần, đây là cơ hội tốt giúp ta suy tư và sống tâm tình tạ ơn. Chúng ta hãy tập sống với tâm tình biết ơn trong mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống, tập cho đến khi nó trở thành thói quen của mình, trước tiên đối với Thiên Chúa, rồi đến tha nhân. Khi ta sống tâm tình biết ơn, thì niềm vui sẽ kéo đến ngay cửa nhà chúng ta.

Niềm vui không chỉ là mối quan tâm lớn cho sự ổn định của đời sống tâm linh, mà còn là một yếu tố cần thiết cho việc loan báo Tin Mừng, như Mẹ Têrêsa thành Calcutta nói: “Niềm vui giống như một chiếc lưới yêu thương, nó hấp dẫn nhiều linh hồn.” Niềm vui sâu thẳm phát xuất từ trong tâm hồn của một người thì sẽ lây lan, như căn bệnh truyền nhiễm vậy.

Qua Bí Tích rửa tội, mỗi người chúng ta được mời gọi đi loan báo Tin Mừng, tin yêu thương của Chúa cho những người mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ trong cuộc sống. Do đó, chọn sống tâm tình biết ơn trong mọi hoàn cảnh là phương tiện hữu hiệu nhất cho việc loan báo Tin Mừng, tin yêu thương của Chúa.