Faith Formation >
Catholic Schools
School of Environmental Education >
Marriage, Families and Seniors >
Prayer and Worship >
Social Justice and Life >
Our Cultures >
Office of Child and Youth Protection >
Tribunal >
English >
Espaol >
Vietnamese >
Ti Liệu V Hiệu Ha Hn Nhn
Những Mẫu Đơn Xin V Hiệu Ha Hn Nhn >
Những Mẫu Đơn Xin Chứng Thư Của Gio Hội
Cch Thức Để C Văn Kiện Dn Sự
Cch Thức Tm Kiếm Địa Chỉ Người Phối Ngẫu Cũ
National Association of Filipino PriestsUSA 3rd National Assembly

Cch Thức Tm Kiếm Địa Chỉ Người Phối Ngẫu Cũ


Tm Kiếm Người Bị Đơn (Người Phối Ngẫu cũ của Qu Vị)
Những Điều Tự Vấn gip Qu Vị tm kiếm Người Phối Ngẫu cũ
Phương Cch trn Websites gip Qu Vị tm kiếm Người Phối Ngẫu cũ
Sự Gip Đỡ của Ta n Tổng Gio Phận

Tm Kiếm Người Bị Đơn

Gio luật nghim ngặt đi buộc Văn Phng Ta n phải thng bo (bằng thơ bảo đảm hay thơ thường) cho Người Bị Đơn (người phối ngẫu cũ của qu vị) l tiến trnh v hiệu hn nhn ny đang được tiến hnh. Sự việc khng thng bo cho người phối ngẫu cũ của qu vị, c thể đưa đến hậu qủa l ton thể tiến trnh bị tuyn bố l khng c gi trị. Thng thường, qua Internet, qu vị c thể tm ra địa chỉ của một người no đ. Nếu đ tận dụng tất cả những phương cch để tm địa chỉ của người phối ngẫu cũ (m khng mang lại kết qủa), Ta n c thể lin lạc với người phối ngẫu cũ của qu vị qua trung gian một người khc trong gia đnh như cha mẹ hay anh chị em của người ấy. Tuy nhin việc tm kiếm người phối ngẫu cũ qua địa chỉ trung gian như vậy c thể gy thm sự đnh trệ, v cần phải thm thời gian để xc định l người phối ngẫu cũ đ thực sự nhận được văn thư thng bo hay khng. Nếu phải dng địa chỉ của một người trung gian, qu vị phải xc định r rng l địa chỉ được tạm dng đ l của ai. Nếu sau khi đ dng hết mọi phương cch như đ liệt k trong văn kiện ny, v qu vị vẫn cần đến sự gip đỡ của Ta n, xin xem phần pha dưới: Sự Gip Đỡ của Ta n Tổng Gio Phận. Qu vị khng nn tự thu một người điều tra ring hay trả tiền cho một dịch vụ để tm kiếm người phối ngẫu cũ m khng hỏi kiến trước với Ta n.

Những Điều Tự Vấn Gip Qu Vị Tm Kiếm Người Phối Ngẫu cũ

Để Gip Qu Vị tm kiếm người phối ngẫu cũ, hy trả lời cc cu hỏi ny:
(Xem Thm Cch Tm Người Phối Ngẫu cũ Trn Websites ở phần dưới.)
  1. C phải v những hnh vi hay lối sống của người phối ngẫu cũ lm cho qu vị nghĩ rằng họ đ qua đời, cho nn đ khng tm thấy họ? Cho biết tất cả phương cch m qu vị đ cố gắng tm kiếm.
  2. Nếu c những người bạn chung của qu vị v người phối ngẫu cũ, hoặc họ hng thng gia, hay người thn của người phối ngẫu cũ m qu vị vẫn lin lạc, hy thăm d xem họ c biết địa chỉ của người phối ngẫu cũ khng. Liệt k danh tnh, địa chỉ, số điện thoại của những người m qu vị đ lin lạc, v cũng cho biết quan hệ giữa họ với người phối ngẫu cũ cũng như những điều m họ đ ni với qu vị.
  3. Liệt k theo thứ tự thời gian địa chỉ m người phối ngẫu cũ đ cư ngụ, khởi đầu từ nơi cho đời của họ cho đến nơi cư ngụ cuối cng m qu vị được biết. Cho biết mọi chi tiết m qu vị c thể c: Tn đường phố, thnh phố, tiểu bang, v.v
  4. Cung cấp đầy đủ danh tnh cha mẹ của người phối ngẫu cũ, kể cả danh tnh trước khi lập gia đnh cũng như danh tnh hiện tại của người mẹ. Liệt k theo thứ tự thời gian địa chỉ của cha mẹ người phối ngẫu cũ: khởi đầu từ nơi cho đời của họ đến nơi cư ngụ cuối cng. Cho biết chi tiết m qu vị c thể c: Tn đường phố, thnh phố, tiểu bang, v.v Ghi lại những g m qu vị đ cố gắng thực hiện trong việc lin lạc với những người ny.
  5. Liệt k đầy đủ danh tnh anh chị em ruột của người phối ngẫu cũ v người vợ/ch&