Faith Formation >
Catholic Schools
School of Environmental Education >
Marriage, Families and Seniors >
Prayer and Worship >
Social Justice and Life >
Our Cultures >
Office of Safe Environment >
Tribunal >
English >
Español >
Vietnamese >
Tài Liệu Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân
Những Mẫu Đơn Xin Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân >
Những Mẫu Đơn Xin Chứng Thư Của Giáo Hội
Cách Thức Để Có Văn Kiện Dân Sự
Cách Thức T́m Kiếm Địa Chỉ Người Phối Ngẫu Cũ
National Association of Filipino Priests—USA 3rd National Assembly

Cách Thức T́m Kiếm Địa Chỉ Người Phối Ngẫu Cũ


T́m Kiếm Người Bị Đơn (Người Phối Ngẫu cũ của Quư Vị)
Những Điều Tự Vấn giúp Quư Vị t́m kiếm Người Phối Ngẫu cũ
Phương Cách trên Websites giúp Quư Vị t́m kiếm Người Phối Ngẫu cũ
Sự Giúp Đỡ của Ṭa Án Tổng Giáo Phận

T́m Kiếm Người Bị Đơn

Giáo luật nghiêm ngặt đ̣i buộc Văn Pḥng Ṭa Án phải thông báo (bằng thơ bảo đảm hay thơ thường) cho Người Bị Đơn (người phối ngẫu cũ của quư vị) là tiến tŕnh vô hiệu hôn nhân này đang được tiến hành. Sự việc không thông báo cho người phối ngẫu cũ của quư vị, có thể đưa đến hậu qủa là toàn thể tiến tŕnh bị tuyên bố là không có giá trị. Thông thường, qua Internet, quư vị có thể t́m ra địa chỉ của một người nào đó. Nếu đă tận dụng tất cả những phương cách để t́m địa chỉ của người phối ngẫu cũ (mà không mang lại kết qủa), Ṭa Án có thể liên lạc với người phối ngẫu cũ của quư vị qua trung gian một người khác trong gia đ́nh như cha mẹ hay anh chị em của người ấy. Tuy nhiên việc t́m kiếm người phối ngẫu cũ qua địa chỉ trung gian như vậy có thể gây thêm sự đ́nh trệ, v́ cần phải thêm thời gian để xác định là người phối ngẫu cũ đă thực sự nhận được văn thư thông báo hay không. Nếu phải dùng địa chỉ của một người trung gian, quư vị phải xác định rơ ràng là địa chỉ được tạm dùng đó là của ai. Nếu sau khi đă dùng hết mọi phương cách như đă liệt kê trong văn kiện này, và quư vị vẫn cần đến sự giúp đỡ của Ṭa Án, xin xem phần phía dưới: “Sự Giúp Đỡ của Ṭa Án Tổng Giáo Phận.” Quư vị không nên tự ư thuê một người điều tra riêng hay trả tiền cho một dịch vụ để t́m kiếm người phối ngẫu cũ mà không hỏi ư kiến trước với Ṭa Án.

Những Điều Tự Vấn Giúp Quư Vị T́m Kiếm Người Phối Ngẫu cũ

Để Giúp Quư Vị t́m kiếm người phối ngẫu cũ, hăy trả lời các câu hỏi này:
(Xem Thêm Cách T́m Người Phối Ngẫu cũ Trên Websites ở phần dưới.)
  1. Có phải v́ những hành vi hay lối sống của người phối ngẫu cũ làm cho quư vị nghĩ rằng họ đă qua đời, cho nên đă không t́m thấy họ? Cho biết tất cả phương cách mà quư vị đă cố gắng t́m kiếm.
  2. Nếu có những người bạn chung của quư vị và người phối ngẫu cũ, hoặc họ hàng thông gia, hay người thân của người phối ngẫu cũ mà quư vị vẫn liên lạc, hăy thăm ḍ xem họ có biết địa chỉ của người phối ngẫu cũ không. Liệt kê danh tánh, địa chỉ, số điện thoại của những người mà quư vị đă liên lạc, và cũng cho biết quan hệ giữa họ với người phối ngẫu cũ cũng như những điều mà họ đă nói với quư vị.
  3. Liệt kê theo thứ tự thời gian địa chỉ mà người phối ngẫu cũ đă cư ngụ, khởi đầu từ nơi chào đời của họ cho đến nơi cư ngụ cuối cùng mà quư vị được biết. Cho biết mọi chi tiết mà quư vị có thể có: Tên đường phố, thành phố, tiểu bang, v.v…
  4. Cung cấp đầy đủ danh tánh cha mẹ của người phối ngẫu cũ, kể cả danh tánh trước khi lập gia đ́nh cũng như danh tánh hiện tại của người mẹ. Liệt kê theo thứ tự thời gian địa chỉ của cha mẹ người phối ngẫu cũ: khởi đầu từ nơi chào đời của họ đến nơi cư ngụ cuối cùng. Cho biết chi tiết mà quư vị có thể có: Tên đường phố, thành phố, tiểu bang, v.v… Ghi lại những ǵ mà quư vị đă cố gắng thực hiện trong việc liên lạc với những người này.
  5. Liệt kê đầy đủ danh tánh anh chị em ruột của người phối ngẫu cũ và người vợ/ch&